Universiteti i Prishtinës
"Hasan Prishtina"

Forma e kontaktit
Emri dhe mbiemri
E-mail
Mesazhi
Kontakti
Prishtinë, Republika e Kosovës
  • Adresa : Rr."George Bush", p.n., 10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës
  • Tel: +383 38 244 183 /244 186
  • E-Mail: [email protected]